1. Услуги свързани с домакинството
- Приготвяне на ядене
- Извършване на покупки
- Дейности по почистване
- Изпълняване на домакински работи
- Изпълняване на поръчки
- Създаване на здравословен вътрешен климат
- Грижи за растения и животни
- Пране, гладене

2. Помощ за следване на начина на живот
- Организация по протичането на деня
- Оказване на помощ при ежедневните работи

3. Дейности по развличане
- Създаване на среда
- Водене на разговори
- Запазване на обществени контакти
- Придружаване при различни дейности
- Подготовка на обгрижваното лице при излизане
- Организация при обгрижването на лицето

4. Други дейности:
- помощ при приемане на храна, течности или лекарства
- помощ при грижа за тялото, къпане, измиване
- помощ при обличане и събличане
- помощ при ходене до тоалетна включително оказване на
помощ при смяна
на продукти за инконтиненция (памперси)
- помощ при ставане, лягане, сядане и вървене.
ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО ВКЛЮЧВА РАБОТАТА
PFLEGE24BG
Pflegestufen Austria-Hallstatt STA60034 imagebild_01 baner image