1. Услуги свързани с домакинството:
    Приготвяне на ядене
    Извършване на покупки
    Дейности по почистване
    Изпълняване на домакински работи
    Изпълняване на поръчки
    Създаване на здравословен вътрешен климат
    Грижи за растения и животни
    Пране, гладене

2. Помощ за следване на начина на живот:
    Организация по протичането на деня
    Оказване на помощ при ежедневните работи

3. Дейности по развличане:
    Създаване на среда
    Водене на разговори
    Запазване на обществени контакти
    Придружаване при различни дейности
    Подготовка на обгрижваното лице при излизане
    Организация при обгрижването на лицето

4. Други дейности:
    Помощ при приемане на храна, течности или   
    лекарства
    Помощ при грижа за тялото, къпане, измиване
    Помощ при обличане и събличане
    Помощ при ходене до тоалетна включително   
    оказване на помощ при смяна на продукти за
    инконтиненция (памперси)
    Помощ при ставане, лягане, сядане и вървене
PFLEGE24BG
Pflegestufen image

ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО ВКЛЮЧВА РАБОТАТА
abrazos manos