Стъпки за кандидатстване:
- попълва се въпросник на немски език и се прилага снимка
- следва телефонен разговор, базиран на въпросника
- определяне на чисто първоначално заплащане след разговора
- след одобрение подготовка на документи
Документите са:
1. Валиден международен паспорт или лична карта.
2. Свидетелство за съдимост.
- запознаване с основна информация за лицето, което ще се
обгрижва - пътуване с автобус до Залцбург и посрещане
Ehrwald_in_Autumn_Alps_Tyrol_Austria.jpg
PFLEGE24BG
salzburg-a.jpg Mondsee_19603