PFLEGE24BG
РАБОТНИЯТ ЦИКЪЛ Е 84/28, работи се 84 дни, почива се 28 дни.

Личният асистент упражнява дейността в Австрия като самонаето лице (Гевербе).
Осигуряването е в Австрия, изплащат се здравна, пенсионна и за злополука осигуровки.
Изплащат се пътни разходи съобразно работните дни.
Посрещане, водене на личния асистент до работното място, организиране на отпътуването за България след завършване на работния цикъл.
Организиране на заместващ личен асистент за периода на почивка за титуляра в България.
РАБОТНИ МЕСТА: Горна Австрия (Залцбург, Мондзее, Гмунден, Фьоклабрук и т.н.)

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
 -разговорно ниво на немски език
 -предимство е опитът в гледането на възрастни и/или болни хора
 -готварски и домакински умения
 -умения за поддържане на контакт с обгрижваното лице, приспособимост, чувство за
  отговорност, търпение, организационни умения, психическа устойчивост
 -възраст между 30 и 60+ години, евентуално шофьорска книжка

КАНДИДАТСТВАНЕ:
 -попълва се въпросник на немски език и се прилага актуална снимка
 -следва телефонен разговор, базиран на въпросника
 -при одобрение е необходимо свидетелство за съдимост, не по-старо от 3 месеца
 -предлагане и запознаване с основната информация за конкретно работно място
 -пътуване с автобус до Залцбург и посрещане
РАБОТНИ УСЛОВИЯ
Hände detelina