PFLEGE24BG
Работата на социалния асистент се състои в оказването на подкрепа и грижа за възрастни и/или болни хора в тяхната домашна среда, по-точно в домовете на обгрижваните лица в провинция Горна Австрия.
Дейностите, които включва работата, са описани по-подробно на страницата.
Често естеството на работа се сравнява от кандидатите с това да домакинстваш в собствения си дом, което е по-скоро невярно. Като социален асистент е важно вниманието и връзката с обгрижваното лице, доколкото то е в състояние да води комуникация и съответно доколкото социалният асистент владее чуждия език (немски език). Следят се здравословни промени, физически и ментални, стремеж към водете и запазване на обичайното за обгрижваното лице ежедневие.
Всъщност самата работа поражда разностранни човешки взаимоотношения, за социалния асистент средата е чуждоезикова, навиците, редът и културата на обгрижваното лице са чужди, самият социален асистент се чувства като чужденец в чужда страна и в чужд дом, от страна на обгрижваното лице е необходимо време за приемане и изграждане на доверие към социалния асистент, особено когато и за обгрижвания е за първи път приемането на непознат човек в своя дом. Знаем, че възрастните хора не са вече така адаптивни, което означава, че социалният асистент трябва да бъде търпелив, да не променя реда в дома, а да го поддържа, да бъде съобразителен и наблюдателен. Всичко това изисква доста отговорност, желание и сърце да бъдеш от помощ и същевременно да се чувстваш и ти самият спокоен, да преодоляваш езиковата бариера и да умееш да разграничиш работата от личните чувства и емоции, за да се постига един приемлив баланс на взаимоотношения.
Това, което се предоставя от социалния асистент са услуги - нематериални блага, но за разлика от стоките, предоставяйки този вид услуги се трупа личностен опит, често се създават близки отношения с обгрижвания и неговото семейство, съпреживяват се неговите радости и страдания.
Като всеки вид работа и тази притежава своите положителни и негативни страни, но със сигурност това е ХУМАННА ПРОФЕСИЯ!
Моля, имайте предвид това винаги при желание за кандидатстване! 

С УДОВОЛСТВИЕ ОЧАКВАМЕ ПОДХОДЯЩИ КАНДИДАТУРИ!!!
Pflege
    ЗА РАБОТАТА
Herz
Контакт